Đăng nhập
Báo cáo Kết quả thi đua theo chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2017-2018”

SỞ GD- ĐT HÀ GIANG

TRƯỜNG THPT QUẢN BẠ 

 

Số: 33/BC- THPTQB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Quản Bạ, ngày 02 tháng 01  năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả thi đua theo chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2017-2018”

 

          Thực hiện công văn số: 41/SGDĐT-VP, ngày 13 tháng 01 năm 2017 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2017;

          Trường THPT Quản Bạ đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong đó có triển khai, tổ chức thực hiện nội dung thi đua học kỳ I với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2017-2018”.

          Nhà trường xin báo cáo kết quả thi đua đạt được cụ thể sau:

1. Đối với nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường từ 15/10 đến 15/11/2017. Kết quả có 5/6 giáo viên đăng ký dự thi đạt giáo viên giỏi cấp trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường. Khối 12 có 04 HS đạt HSG cấp trường; 01 học sinh đạt giải nhì HSG cấp tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, cho cán bộ, giáo viên và học sinh; hội thi “Vẻ đẹp dân tộc” lần thứ 2 cho học sinh. Kết quả cuộc thi văn nghệ có chất lượng cao, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia, tạo tinh thần tốt cho CBGV và học sinh công tác và học tập tốt hơn. Cuộc thi vẻ đẹp dân tộc đã giúp cho học sinh hiểu sâu sắc hơn và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Hà Giang

- Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt nam và 15 năm thành lập trường THPT Quản Bạ. Buổi lễ được tổ chức long trọng, nhà trường đã mời tất các cán bộ, các nhà giáo đã từng công tác tại trường, các cơ quan ban ngành của Huyện, các tổ chức cá nhân có nhiều hỗ trợ, góp công, góp sức cho trường tới dự lễ. Buổi lễ tạo được ấn tượng tốt trong cán bộ giáo viên học sinh, các thế hệ giáo viên và huyện nhà.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cuộc thi “Sáng tạo KHKT” cấp trường, thi “Dạy học tích hợp” cho giáo viên; thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tế” cho học sinh. Tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh và được giải khuyến khích.

- Tăng cường chỉ đạo công tác duy trì sĩ số học sinh, quản lý học sinh trọ học đảm bảo duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần cao, đảm bảo an toàn cho học sinh trọ học. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm so với cùng kỳ năm trước. Số HS bỏ học tính đến hết tháng 12 là 16/635 = 2,52%.

- Xét đề nghị Sở GD&ĐT Hà Giang khen thưởng 05 cán bộ giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Hiện tại Nhà trường tiếp tục thi đua và xét khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc để trường khen thưởng vào dịp tổ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Hoàn thành chương trình học kỳ I, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I. Xét duyệt kết quả hai mặt giáo dục học sinh theo đúng qui định. Đánh giá chật lượng thực chất, qua đó giúp học sinh thấy rõ trình độ của mình để có kế hoạch phấn đấu vươn lên.

2. Đối với cán bộ giáo viên:

* Đạo đức lối sống.

Mọi cán bộ, giáo viên đều thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Thực hiện nghiêm túc việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện 8 lời căn dặn của Bác Hồ đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Thực hiện tốt Qui tắc ứng xử trong nhà trường. Thực hiện tốt qui định đạo đức Nhà giáo. Không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không hút thuốc, uống rượu nơi công sở, trường học. Tiếp tục phát huy tốt mô hình “Đồng nghiệp cùng tiến”.

* Chuyên môn

- Soạn bài chu đáo, phương pháp giảng dạy khoa học, sáng tạo … phù hợp với từng đối tượng học sinh theo hướng phát huy phẩm chất năng lực học sinh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Chủ động tự bồi dưỡng chuyên môn. Hồ sơ chuyên môn đầy đủ, chất lượng các giờ  giảng chuyển biến rõ rệt. Tổng số giờ dự trong học kỳ I: 102 tiết. Trong đó giờ giỏi: 25; Khá: 69; TB: 08.

- Thực hiện việc chấm trả bài học sinh theo đúng kế hoạch cá nhân và kế hoạch nhà trường. Cho điểm đúng qui chế, vào điểm đúng tiến độ. Không có hiện tượng bỏ giờ dạy, vào muộn, ra sớm các tiết học…

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tích cực, chủ động tham gia cuộc thi “Dạy học tích hợp”, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Sáng tạo KHKT”.

* Các hoạt động khác

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nếp sống văn minh trong. Trang phục đẹp, giản dị, lịch sự.

- Giáo viên chủ nhiệm tích cực xây dựng các tập thể học sinh tự quản. Tiếp tục thực hiện mô hình “Đôi bạn cùng tiến”. Quản lý, giáo dục học sinh trên lớp hiệu quả, giảm thiểu các vi phạm của học sinh ở các lớp. Quan tâm, kiểm tra học sinh trọ học.

- Tổ chức các hoạt động của nhà trường trên tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, thực hiện công việc khoa học và chất lượng…

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ ngoài chuyên môn do nhà trường giao một cách có hiệu quả.

2. Đối với học sinh:

* Đạo đức, tác phong.

- Thực hiện tốt Qui tắc ứng xử trong nhà trường. Kính trọng, lễ phép với thầy, cô giáo, nhân viên của trường, không đánh nhau ở trong và ngoài trường, không gây mất đoàn kết trong tập thể.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về nề nếp HS khi đi học cũng như các hoạt động khác, không đi xe đạp trong sân trường, chấp hành tương đối tốt Luật giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật. Trong đợt thi đua, không có học sinh nào vi phạm nội qui trường lớp đến mức phải xét kỷ luật.

* Về ý thức học tập.

- Học sinh có tương đối đầy đủ SGK và đồ dùng học tập; trong học tập làm bài, học bài tương đối đầy đủ, nhiều học sinh hăng hái phát biểu phấn đấu đạt được nhiều điểm tốt dâng lên thầy cô, hầu hết học sinh hưởng ứng tích cực đợt Thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi do Nhà trường tổ chức.

* Về hình thức lớp học

- Phòng học của các lớp được trang trí lại và luôn quét dọn sạch sẽ, bàn ghế kê ngay ngắn, bàn giáo viên có lọ hoa, khăn trải bàn. Các tập thể lớp và cá nhân học sinh bảo vệ tốt cơ sở vật chất của trường lớp.

          Trên đây là kết quả thực hiện phong trào thi đua vơi chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2017-2018” của trường THPT Quản Bạ. Nhà trường xin trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:  

     - Sở GD& ĐT(Văn phòng);

     - Công đoàn; ĐTN; các tổ CM;

     - Hộp thư trường; 

     - Lưu: HSTĐ; VT.                                                                                                 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Sín Thị Hồng

 

 

 

 

 

Tin khác